ta reda på ägare till fastighet

Vilka rättigheter har barn till en avliden förälder när det gäller egendom om föräldern inte hade en vilja och var gifte om sig men var ensam ägare till fastigheter före äktenskapet?

Statliga bouppteckning lagar bestämma intestatarv. Det skulle vara i bästa intresse för efterlevande familjemedlemmar att få juridisk rådgivning eller representation att skydda alla rättigheter i samband med den avlidnes egendom. Svaret de flesta sta . . .

Hur hittar du en lista över tidigare ägare av fastigheter i NJ?

New Jersey Association av greve skatt styrelser kan vem som helst kan söka deras databas online gratis på http://www.njactb.org/. Du kan söka på län, stad, gatunamn, block, hel och ägare namn.Det bör vara ett offentligt register för en lista av preiv . . .

Hur ska du ta reda på vem som är ägare till ett annat hem?

Kontakta County bedömare kontoret där du bor. Fastighetshandlingar är information till allmänheten (till viss del). Vissa bedömare kontor har information online, sökbara efter adress eller parcel ID-nummer. Med andra kan du behöva fysiskt gå till bed . . .