tayutay

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay:1. Simili o Pagtutulad2. Metapora o Pagwawangis3. Personapikasyon o Pagtatao4. Apostrope o Pagtawag5. Pag-uulit6. Pagmamalabis o Hayperbole7. Panghihimig o Onomatopeya8. Pag-uyam9. Pagpapalit-saklaw10. Paglilipat-wika11. Balintuna1 . . .

Kahulugan på mga uri ng tayutay?

Ang Tayutay ay isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Ang mga salita sa tayutay ay hindi bokstavlig, bagkus ito ay patalinghaga på ginagamit bilang tjur.Ylang Uri . . .