vad är en proforma balansräkning

Proforma balansräkning?

Proforma:Beskrivning av bokslut som har en eller flera antaganden eller hypotetiska förhållanden inbyggd i data. Ofta används med balansräkningar och resultaträkningar.Exempel:Förutsatt att Visa hyra eller inkomst prognoser (normalt det är NOI - Net . . .

Vad är en konsoliderad balansräkning?

== Svara == det är där den finansiella informationen av moderbolag samt dotterbolag är merged(consolidated) för den finansiella balansräkningen rapporteringssyfte. . . .

Vad är sekretessbelagda balansräkning?

En sekretessbelagda balansräkning klassificerar tillgångar i kategorier. Dessa kategorier är vanligtvis:Omsättningstillgångar· Omsättningstillgångar är pengar och andra resurser förväntas realiseras i kontanter, säljs eller förbrukas inom ett år från . . .

Fondförsäkringar Riester kontrakt - hur är deras balansräkning?

HejJag funderar på mitt pensionssparande. Fondförsäkringar Rister kontrakt har väckt mitt intresse. Återstår att oroa dig att slutföra fonden illa men du får tillbaka endast lagstadgade minimibeloppet. Finns det något liknande en balansräkning, som k . . .