vad betyder förkortningen iso

Vad betyder förkortningen ISO står för i mountainbike?

ISO står för "internationell organisation för standardisering" och är tagen från det grekiska ordet "isos", mening lika. ISO har ersatt den äldre beteckningen ASA.När det gäller hur det gäller film, är det en indikator på filmens ljusk . . .

Vad betyder förkortningen ggr?

Jag läste följande mening: med ett p/e 8 är praktiskt att ha denna titel.Vad betyder ggr och vilka åtgärder? Jag vet bara att han har något att göra med aktiekurser... . . .

Vad betyder förkortningen EvKen?

Jag har erbjudit en artikel en återförsäljare, jag säljer. Han kommer att be att EvKen berätta för honom att. Vad står förkortningen för? Jag känner inte bara den tekniska jargongen... Tack . . .

Vad betyder förkortningen CPR står för?

(Från "Vad är CPR?" på denna webbplats)Hjärt-lungräddning (HLR) är förfarandet för underhåll av konstgjord andning och konstgjord cirkulation i ett däggdjur som har gått in i hjärtstopp genom upprepade cykler av bröstkompressioner och ventiler. . . .

Vad betyder förkortningen COPPA står för?

Det finns två menande var förkortningen COPPA står för. Det mest kända menande är Children's Online Privacy Protection Act of 1998 innebär annan kooperativt personal förberedelse i Autism. . . .

Vad betyder förkortningen lärare står för?

Ordet läraren är egentligen inte en förkortning, men om du gjorde det till en det kunde stå för många saker. Här är några möjligheter:T - toleransE - kompetensA - bedårandeC - charmigaH - ärligE - pedagogR - pålitligT är för "undervisning," det . . .

Vad betyder förkortningen "CIAO" menar?

Chief Information Assurance Officer, Columbia internationella frågor Online och Component-Integrated ACE ORB är tre betydelser av förkortningen "CIAO." Valet beror på sammanhanget. Tillförlitlighet av källor, universitet händelser och arbete på . . .

Vad betyder förkortningen av gör efter en läkare namn menar?

Läkare för optometri är OD och Doctor of Osteopatisk medicin är D.O. Den gamla åldrandet DOs i AOA kan hjälpa eliminera disrepancy genom att ändra deras initialer till MD, do, som den yngre D.O.s vill. Men dessa gamla D.O.s är dumma så att de inte än . . .

Vad betyder förkortningen aq efter en förening i en ekvation?

I en kemisk formel är nedsänkt (aq) efter en molekyl betyder att den vattenbaserad. En vattenlösning är en lösning där lösningsmedlet är vatten.Exempel: CN-(aq), H2CO3(aq)Det innebär att den joniska staten är endast i vattnet (solute); Latin "aqua&qu . . .

Vad betyder förkortningen SSN i flottan?

Alla flottans fartyg och flygplan har beteckningarna på dem som indikerar deras syfte, skrovet typ (i förekommande fall) och framdrivning typ, och i de flesta fall, taktiska användningen."SSN" är skrovet förkortningen för en drivs Fast-Attack at . . .

Vad betyder förkortningen mtsf inom royal e-posttjänster?

hantera överskott ramen MTSF det betyder att inom royal mail om du lös arbetar från en kund de människor som gör att arbete är överskott så de måste hittas arbetstillfällen inom verksamheten snarare än att göra dem överflödiga . . .