vad står ortodox för

Vad är rysk-ortodoxa?

Den ryska ortodoxa kyrkan kom till Ryssland i medeltida dagar från Konstantinopel (som är Istanbul idag) när det var centrum för den ortodoxa bysantinsk kyrkan. Ryska bokstäver kan fortfarande hittas i Hagia Sophia som en katedral där men är nu en mo . . .

Vad är ryska ortodoxa tre gånger runt the Horn?

Detta är en Ortho äktenskaplig sed som är unik för den ortodoxa traditionen- och kräver vad som utgör en promenade deck eller panoramautsikt över scenen. under ett bröllop promenad paret i ytterkanten av altaret - den tidigare nämnda panoramautsikt ö . . .

Vad är de ortodoxa judiska dietlagar?

SvarI själva verket finns det ingen enhällighet bland de ortodoxa judiska sekterna om vad som utgör "ortodoxa judiska kosttillskott lag" eftersom de fyra stora kosher attesterande organen inte kunde komma överens, och för närvarande finns över 9 . . .

Vad står "ortodoxa" i namnet östortodoxa kyrkan för?

Ortodoxa (ορθοδόξος) på grekiska betyder rätt både i dyrkan och tro. Den härstammar från en kombination av όρθος/orthos (korrekt, rak, utan avvikelse) och δόξα/doxa (ära eller dyrkan) eller δοκείν/dokein (att lära). I själva verket namnen på den orto . . .

Vad är en ortodox massa?

I den ortodoxa kyrkan, som denna rit brukar kallas den gudomliga liturgin, snarare än den mässan. Det är den viktigaste sakramentet (eller mysterium) av kyrkan, firas varje söndag och på festdagar under hela året (i vissa samhällen, särskilt i kloste . . .

Vad är den ortodoxa kyrkan?

Ortodoxa kan ha två betydelser. En delade doktrinär korrekthet, och den andra hänvisar till en grupp av kvasi nationella kyrkor på grundval av nationer, stater och riter alla löst knuten under olika patriarkerna.Ortodoxa i den doktrinära meningen bet . . .

Vad är moderna ortodoxa judar?

Moderna ortodoxa judar följer en formulering av judendomen som följer en relativt strikt tolkning och tillämpning av lagar och etik först kanoniserade i Talmudisk texterna ("muntlig Torah") med senare utvecklats och tillämpas av de senare myndig . . .

Vad menar du ortodox tewahedo i eritrea?

Tewahedo (Te-wa-hido) (Ge'ez ተዋሕዶ tawāhidō, modern uttalas tewāhidō) är en Ge'ez uttrycker menande "görs en" eller "enhetlig". Detta ord avser orientalisk ortodoxa tron på en enda enhetlig karaktär Kristi; dvs en tro att en komplett, n . . .

Vad är grekisk-ortodoxa?

Grekisk ortodoxa här hänvisar till grekisk-ortodoxa kyrkan, som är den största valören i Grekland. Det är en av de femton autokefala (menande självstyrande) ortodoxa kyrkor som utgör den östligt ortodoxa kyrkan. Termen kan också beteckna någon östort . . .

Vad är en ortodox Baptisme?

Ortodoxa dop är det sakrament (eller mysterium) av vilka personer blivit en del av den heliga ortodoxa kyrkan. Det kan ges till spädbarn, barn eller vuxna. Den består av en trefaldig nedsänkning i vatten, i Faderns, och Sonens och den Helige Ande. De . . .

Vad är grekisk-ortodoxa trosuppfattningar?

Jag är grekisk-ortodoxa själv, så detta är enkel.Vi tror att Gud finns. Han är i 3 högsta former: Fadern, sonen (Jesus) och Helige Ande. Gamla kalender kristna (hela kalendern var bytte runt i runt 1600-talet, så den gamla kalendern är 13 dagar efter . . .

Vad står ortodoxa för i östortodoxa kyrkan?

Ortodoxa: oförändrad och oförändrat under hela dess existens.Ordet består av två grekiska ord "Orto" (vilket betyder rätt) och "doxa" (menande ära eller dyrkan). Så det är rätt dyrkan av Gud. . . .

Vad är den ortodoxa kyrkans syn på preventivmedel?

Om endast enhälliga åsikt är att abortframkallande medel (det vill säga ämnen som inducerar abort) är uttryckligen förbjudna. För andra preventivmedel beror det på vem du frågar:Vissa tror kön bör endast för fortplantning, därför bör inga preventivme . . .

Varför är mormonismen anses vara kult samma?

Denna fråga är stängd för nya svar. Du kan använda diskussion område för ytterligare kommentarer.SvarMormonerna anses av ortodoxa kristna en "kult" eftersom deras övertygelser och skrifterna går utöver vad accepteras av ortodoxi. Termen "ku . . .

Finns det bevis att Atlantis finns?

Vad beträffar ortodoxa eller dokumenterade vetenskap går, är juryn fortfarande ute. Det finns spekulationer av f8orlängningar av översvämning legender och faktiska grekiska öarna, men... mycket lite bevis åtminstone erkänt av huvudlinjen arkeologer, . . .