varför hade profeten mohammed nio fruar

Hur många fruar hade profeten Mohammed och vilka var deras namn?

Svaret 1Profeten Muhammad rapporteras ha haft 12 fruar totalt från 9 års ålder till 45 år vid tidpunkten för äktenskapet.Han var gift med endast en - Khadija - vid tjugofem års ålder tills hustrun dog när han var femtio.De andra gifte han sig med eft . . .

Profeten Mohamed först söka att bli biskop?

Profeten Mohamed försöker aldrig vara en Christian Bishop. Han mediterade i Mecka (Mecka) i en mount grotta kallas Ghar Hiraa när han tog emot Guds uppenbarelse på första vers i Koranen genom ängeln Gabriel (Jibril) i år 610 E.Kr. Profeten Mohamed va . . .

Varför Hades kidnappa Persefone?

Hades kidnappade Persefone att ta henne till underjorden. Han ville ha henne som sin hustru och drottning.Hades då, var kär i Persefone, dotter till Demeter, våren och skörden gudinna. Persefone då, var dans och plockar blommor, så och så där var hon . . .

Varför tyckte inte Mohammed Al Khater shiiterna?

Ingen Muslim har rätt att säga fel om sunniter eller shiiter. Alla sunniter och shiiter är muslimer. Icke muslimer är bara de som förnekar det ingen Gud utom en och endast en Gud och också förnekar att Muhammad (s) är Guds profet.Det är inte av intre . . .

Varför hade V.M. Molotov invändningar mot Marshallplanen?

Ledamöterna av den sovjetiska regeringen och i det sovjetiska kommunistpartiet försöker återhämta sig från den skada som åsamkats dem i World War 2. De ignorerade det faktum att de bidragit till om kriget genom att inte ta erbjudanden från Frankrike . . .

Varför hade mayafolket bygga pyramiderna?

Prästerna klokt Mayas på hur att behaga gudarna. Folket trodde vad prästerna talade var gudarna och människorna lydde villigt. Prästerna sade gudarna ville många pyramider och tempel. De lydde och byggt sten pyramiderna för att hedra gudarna. Mayas t . . .

Varför hade Sovjetunionen bygga Berlinmuren?

Sovjetunionen hade inte bygga Berlinmuren, den byggdes av och på order av regeringen av den tyska demokratiska republiken ("DDR", kallas "Östtyskland" av den engelska pressen).Det byggdes för att stoppa medborgare av den tyska demokrat . . .