vilken försäkring efter gymnasiet

Oljepåfyllning murverk av oljetank - vilken försäkring betalar?

En kollega berättade olja i murverket blir i hennes hus på fyllning av oljetank på grund av en defekt kabel. Hyresgästen måste ta fart nu eftersom lägenheterna till del obeboelig på grund av stanken. Vem betalar nog för skadan. Vilken typ av försäkri . . .

Position i företaget. Vilken försäkring ska du fylla i?

kanske att jag är kallad att bedriva verksamhet från ett företag (som en del av det verkställande organet, inte högtalaren av därav). Fasen av Tänzelns och förhandling är ännu, men...Vilken försäkring har du i GF (jag tänker till exempel på ansvar)? . . .

Vilken försäkring är viktigt?

Efter att en vän har avslutat sina studier, börjar han snart att fungera "korrekt". Vilken försäkring ska jag börja? Behöver han en invaliditetsförsäkring? Det är ganska dyrt, är inte det? . . .