zedongs efterträdare

Vem var Mao Zedong efterträdare?

Lin Biao utsågs officiellt Maos efterträdare. Dock Lin Biao dog i en flygolycka 1971 och Hua Guofeng hette Maos efterträdare. . . .

Vem blir prins William efterträdare?

Prins William äldsta barn, Prince George, kommer att vara prins William efterträdare. Om han har fler barn, kommer de att nästa i raden till tronen, i ĺldersordning, efter Prince George. . . .

Vem var efterträdare till profeten Mohammad?

Durin den sista sjukdomen, Hazrat Muhammed (SAW) bade Hazrat Abu Bakr RAU att leda bönen av muslimerna i hans ställe. Följeslagare (RAU) valde Hazrat Abu Bakr RAU första rättmätiga kalifen att hålla sina tjänster i åtanke. Tjänster av Hazrat Abu Bakr . . .

Vem var biskop john w Barbers efterträdare?

Ingen var hans efterträdare. Han aldrig nämnt eller lämnade någon böjelse eller bestämmelse för en efterföljare. Biskoparna som var levande och under organisationens dåvarande biskop barberare död lämnade organisationen och gav det till biskop Thomas . . .

Vem var Hitlers efterträdare?

Adolf Hitlers efterträdare var Grossadmiral Karl Donitz. Himmler, Goebbels och de flesta av Hitlers närmaste krets hade begått självmord för att undkomma avskiljning av sovjeterna. Karl Donitz var aktivt ansvar för sjöflygplan och beställdes direkt l . . .

Vem var Cleopatra efterträdare?

Cleopatras efterträdare var Octavianus, som som ensam härskare över det romerska imperiet, Egypten till en kejserlig provins. Detta innebar att Egyptens provinsen var under direkt kontroll av "första medborgaren". På grund av Egyptens rikedomar . . .

Vem var Golda Meir efterträdare?

Yitzhak Rabin var efterföljaren till Golda Meir. Det är viktigt att notera att Yitzhak Rabin var Israels premiärminister vid två tillfällen, en gång på 1970-talet och en gång på 1990-talet och detta var hans första premiärministerns ståndpunkt. . . .