Trainee fyller upp bensin istället för diesel...

Fråga:

Med mig i bolaget, praktikant för den jag är mentor har näring bensin istället för fylla diesel i fordonet. Jag behöver inte förklara bra vad kommit fram till något. Incidenten rapporterades och denna lärling är aldrig fel igen fylla upp efter samtal med min chef. Nu jag måste noga men som en mentor till försäkring grejer med honom. Olyckan inträffade på en fungerande rida i den ordinarie arbetstiden. Vi måste lösa detta så om försäkringar för företag eller?


Svar:

Om vilken typ av försäkring du nöj som? Det betalar inte full försäkring. Och eftersom det var antagligen företagets fordon, inte den offentliga skulden betalar också. Annars ingen annan försäkring kan funderare som skulle betala.

PS: Felaktig tankning är inte anses vara en olycka!