Tre ansluten delar av hjärnan?

Tre ansluten delar av hjärnan?

De tre viktigaste delarna av hjärnan är storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.