Trots det faktum att utbildningen primära ansvar är att träna sinnen inte organ anser jag att skolor bör kräver studenterna att öva en idrott minst en timme varje dag?

Frisk kropp och sund korrelerar med varandra. Det är därför gym eller annan träning som är i skolans läroplaner.