Tyskarna kämpa på Gallipoli med turkarna?

Tyskarna kämpa på Gallipoli med turkarna?

Ja. Många tjänstemän i den turkiska företag och regementen var tyskar. Deras militära sakkunskap var en del av anledningen till turkiska försvaret var så effektiv.