Under vilka omständigheter jordbävning inträffar?

När slirning och rörlighet för ett fel inträffar, resulterar en jordbävning. Ett fel är en fraktur i jordskorpan. En jordbävning är vibrationen av jorden produceras av snabba utgivningen av energi, vanligtvis längs ett fel.