Under vilket århundrade var amerikansk arkeologi nära knuten till fysisk och social antropologi och lingvistik?

Fram till 1900-talet skedde de flesta världen arkeologi, inklusive amerikanska, som historisk arkeologi. Vilket betyder att arkeologer avses historiska dokument och berättelser att bistå dem i att lokalisera och schaktning platser samt för att hjälpa dem att förklara vilka aktiviteter inträffade på dessa platser. I själva verket många arkeologer av denna tid tillbringade lite tid i fältet och kallades, i antropologiska jargong, "fåtölj arkeologer."
Det var inte förrän de första decennierna av 1900-talet, som arkeolog började inse andra antropologiska fälten (dvs biologiska, kulturella och språkliga) relevans för deras arbete. Anmärkningsvärda siffror från denna period inkluderar: Lewis Binford, Alfred Kidder, Franz Boas, Alfred Kroeber, Edward Sapir, etc...