Underhåll betalning - finns det en skillnad mellan äktenskap och partnerskap frakt dag?

Fråga:

Finns det en skillnad mellan de två kontrakt eller både reglerar bodelning och underhåll vid en separation?


Svar:

Äktenskapsförord kan reglera: makars egendom, pension delning. Efter äktenskapliga makar stöd, arvsregler, egendom tilldelning kontrakt (för ett liv partnerskap) kan regleras: separation, utjämning vid döden, utjämning i barnomsorg, kompenserande, till äktenskapliga makar stöd men för en faktisk gemenskapen sådana regler inte finns.