Underhållsbidrag till ex med 2 barn. Gör det skillnad vare sig gift eller inte

Fråga:

Få, inte på heltid till deltid gift, 2 barn (4 och 10).

Finns det en skillnad i underhållsbidrag på separation, oavsett om du är gift / var eller inte? Min vän vill jag göra det klart för fullt allvar att det gör någon skillnad!

Barnen, jag misstänker emellertid ingen skillnad med ex.


Svar:

När underhåll för barnen, det spelar ingen roll om föräldrarna är gifta eller inte. I underhåll för partnern ännu. Äktenskapet är ett mycket starkt skydd, ju längre äktenskapet varade, desto större skydd av partner, arbetade icke eller mindre och tittade främst till hus, hund och barn. Skilda makar få några mer underhåll som en partner till en "vilda äktenskap". Det fanns olika domar, men också andra domar, som stärker rättigheterna för makarna.