Unverschuldeteter totala skador på bilen, kommer tanken fyller också betalade mig som tidigare fylla upp det!

Fråga:

Vet någon om du också rätt att han senaste fallet av total förlust tank fyllning har? Per dokument, kan jag bevisa att jag fortfarande fylla det strax innan olyckan.


Svar:

I CDW inte.

men din fråga "fel" håller jag att du menar det motsatta ansvarsförsäkring .

Ja, någon påvisbar skada du kommer att få ersättning!

(Jag skulle i ditt ställe, jag vill diskutera just där med granskaren, då finns det inga problem alls!)