Upp till vilken ålder kan man vara försäkrad för ansvar på föräldrarna?

Fråga:

Upp till vilken ålder kan man vara försäkrad för ansvar på föräldrarna? Det är så länge du bor hemma försäkrade om hans föräldrar?


Svar:

Om du är även professionella behöver du en egen privat ansvar.

Men observera: dock krävs för att hålla sig - men det är inte skyldiga att ha en personlig ansvarsförsäkring.

Med dina föräldrar täckt du (familj ansvarsförsäkring) så länge du är fortfarande under utbildning. Övertyga dig själv om det genom att leta upp i politiken.