Uppenbart felaktiga råd från en advokat i ett tvistemål

Fråga:

Hur kan jag flytta en advokat kan vara civilrättsliga och straffrättsliga ansvar, om det senare visar sig att av förutsägelser, skulle man ha i en Pax möjlig Civilrättsliga åtgärder mot en kärande fel vänd ut någon chans att vinna detta fall, naturligtvis på grund av andra part efter ansökan om en Mahnbescheides och sedan gjorde invändningar på en gång av hans efterfrågan har avstått, och advokaten endast har gett detta rådet uppenbarligen, att samla in ett courtage? Om så är fallet? Hur är det då kriminella civila och standesrechtlich att utvärdera?


Svar:

Ingen är perfekt - inte advokater.

Upptäckt av felaktiga råd till arvtagerska gen - för en lekman en hård nöt att knäcka.

För klagomål om klienter antagna ett öra, varje advokat är föremål för har också en professionell ordning, och som fortfarande allvarliga, acceptera en fördel skulle vara till nackdel för mandat en allvarlig avgift - som skulle kosta godkännande.