Uppsägning och avgångsvederlag - vid förestående insolvens?

Fråga:

Antar att det planeras en uppsägning med avgångsvederlag. Av skatteskäl är han angelägen om att få den ersättning som betalas ut året därpå.

Hur kan du hantera det visst, om AG är i fara av insolvens? Kunde sätta in pengar på en notarius publicus hänsyn till AG, och det kommer att vara på tills efter nyår? Är det vettigt?

Är ersättningen verkligen skyddad mot konkurs?

Så hög (%) är notarien kostnader för något om, och som (AG eller) hon måste bära?


Svar:

En arbetsgivare som är en eventuell konkurs i huset kan inte vara en beslutsam på sådana spel.

Av en bra skatt kommer rådgivare når du förmodligen att omedelbart betalas ut ersättning utan nackdelar för dig att beskattas.