Utdrag från berg som vita elefanter illustrerar vilket element?

Utdrag från berg som vita elefanter illustrerar vilket element?

Alla dessa alternativ