Utförs en kostnads-nyttoanalys i den finansiella världen?

Fråga:

Det finns i den finansiella världen beslut med hjälp av en kostnads-intäktsanalys? Även om detta är faktiskt snarare används av beslutskriterierna, som inte kan uttryckas i pengar värde. Bara genom att, är jag intresserad av. Kanske ja kallas fall du, där en kostnads-intäktsanalys utfördes.


Svar:

Det finns vanligtvis en kostnads-nyttoanalys i banker för att utvärdera kunder, dvs det främjar de kunder, som genererar ett högre bidrag till resultat för banken, och lämnar kvar de andra, låga marginaler kunderna :-)

Det kallas kundvärde analys.