Utgör detta förnekande av fysisk intimitet grund för skilsmässa?

Utgör detta förnekande av fysisk intimitet grund för skilsmässa?