Utländska begagnade fastigheter är också en bra pension?

Fråga:

Själv bebodda fastigheter är idealisk pensioneringen. Ytterligare fastighetsinvesteringar i bostadsfastigheter rekommenderas också, eller är bara stress med hyresgäster?


Svar:

Eftersom du kan bara wfwbinder helt och hållet instämmer. Vi förvaltar cirka 400 bostäder och ett fall av hyra nomader. En hyresgäst med tiden till betalningssvårigheter, det händer. I 99% av fallen, men du har ett eget intresse att lugna ärendet så snabbt som möjligt.

Utländska byggnader bör anses vara ganska god växtskyddssed investeringar. Före installationen bör du själv lite miljö checken. Så bör du överväga den potentiella hyresintäkter. Hyra priser, som i de flesta större städer kan finns här en hjälp. Också titta på tidningen. Om det finns redan en stor uthyrning Vakansgraden, det är svårt kan uppnå den nödvändiga hyran. Kontrollera Immo är i alla fall. Det är beläget i ett fattigt bostadsområde kommer de att locka hyresgäster och mig själv i framtiden för att producera problem.