Utsträckning som en låg nivå av räntorna kommer att påverka försäkringspremier exempel sjukförsäkring?

Fråga:

Är det inte så att medlen kan inte verkligen lönsamt investera sina pengar. Detta ökar snarare bidrag eller att påverka "bara" vinna?


Svar:

Räntenivån har ingen effekt på bidrag som sjukförsäkring.