Vad ändringsförslag gav kvinnor rösträtt och vilket år?

Nittonde ändringen (ratificerad 18 augusti 1920), säger, "rösträtt för medborgare i Förenta staterna inte skall förnekas eller förkortad av Förenta staterna eller av någon stat på grund av kön. Kongressen skall ha befogenhet att tillämpa denna artikel genom lämplig lagstiftning."

Detta ändringsförslag beviljas kvinnlig rösträtt, kvinnors rätt att rösta.