Vad är 4 stora klasser av leddjur?

Vad är 4 stora klasser av leddjur?

De fem huvudsakliga klasserna av leddjur är med ett exempel:
1. Arachnida; Ex. spindlar
2. Crustacea. Ex. krabbor
3. Diplopoda; Ex. tusenfotingar
4. Chilopoda; Ex. centapedes
5. Insecta eller Hexopoda (insekter)