Vad är 90 grader från norr i latitude?

Vad är 90 grader från norr i latitude?

öst