Vad är adress och telefon nummer för Stanford University?

Adress och telefonnummer är för Stanford University:

Stanford University
655 Serra St.
Stanford, CA 94305-6200
CA Tel. 650-723-2300
Fax 650-725-0247

425 santa Teresa st ca