Vad är Akons riktiga namn?

Hans riktiga namn är Aliaune Damala Bouga tid Puru Nacka Lu Lu Lu Ionuts Akon Thiam. Det är ganska lång men det är hans afrikanska namn hoppas jag hjälpte. Han var också född den 16 April 1973
Tänk dig att ha ett namn 12 ord lång...
Hans riktiga namn är Aliaune Damala Bouga tid Puru Nacka Lu Lu Lu Ionuts Akon Thiam.
Det är ganska lång men det är hans afrikanska namn.
Han föddes den 16 April 1973
Akon riktiga namn
Aliaune Thiam.
Aliaune Thiam
Aliaune Thiam.