Vad är allvaret i Neptune?

Neptunus har en ytgravitation 11.15 m/s² eller 1,14 g (1,14 gånger Ytgravitationen på jorden).
Därför, om du vägde 100lb på jorden, skulle du väger 114 lb på Neptunus.