Vad är antalet röster i elektorskollegiet?

Det finns 538. Varje medlemsstat får samma antal väljare som antalet kongressman (vilket innebär minst 3, som alla har minst två senatorer och en representant). Washington D.C. tilldelades tre elektorsröster 1964.