Vad är årslönen för en allmänläkare?

årslönen för allmänläkare årslönen för en början allmänläkare skulle vara i genomsnitt ca $ 140 000 till $200,000. Årslönen för en erfaren allmänläkare skulle bli cirka $210.000 till $320,000.