Vad är årslönen för en Emergency Medicine doktor?

Vad är årslönen för en Emergency Medicine doktor?

Medellönen för katastrofmedicin läkare varierar betydligt beroende på tjänsteår, land, skicklighet, erfarenhet och kvalifikationer.

Baserat på Förenta staternas siffror, är medianvärdet lönen för en emergency medicine doktor US$ 245, 842 per år. Men kan lönen variera från US$ 180,000 genom att US$ 550, 000. En liten andel av högt kvalificerade och erfarna akutmedicin läkare har en sju figur lön.

I Nya Zeeland är medianvärdet lönen för en emergency medicine doktor NZ$ 240,000 mindre än i Förenta staterna median bild.