Vad är årslönen för guvernören i New Mexico?

Vad är årslönen för guvernören i New Mexico?

$110.000 årligen-34th i form av ranking jämfört med andra amerikanska guvernörer.