Vad är årslönen för macy's store manager?

$52.000