Vad är årslönen för Zooologist?

$50.000, 5 års erfarenhet