Vad är avis fritidsintressen?

Han älskar att rita och berätta historier till sina barn.