Vad är avståndet mellan Atlanta GA till Alexandria VA?

Vad är avståndet mellan Atlanta GA till Alexandria VA?

690 miles ta denna väg:

  1. Ta I-20 östra I-95 norrut till FAYETTEVILLE vid AVFART 141A nära Florens, SOUTH CAROLINA.
  2. Ta I-95 norr till Alexandria via I-295 till förbifartsleden Richmond (AVFART 46 utanför I-95 i VIRGINIA till få onto I-295 norr; AVFART 46A på I-295 att få tillbaka på I-95 norr till WASHINGTON).