Vad är avståndet mellan Miami Florida och Sydpolen?

Avståndet mellan Miami Florida till sydpolen är 12,855 km. Å andra sidan, är avståndet till Nordpolen och ekvatorn 7,149 km och 2,853 km respektive.