Vad är bakom en stiftelse och varför har de blivit så attraktivt?

Fråga:

Vad är exakt bakom en stiftelse? Hur det är byggt och organiserade? Och varför har det blivit så attraktivt nu som "Investering"?


Svar:

Som investering, eftersom jag ser ingen attraktionskraft en stiftelse. Så jag ber om upplysningen.

men grunden är annars alltid bra i min nu tysk rätt, någonsin särskilt i Liechtenstein, om du vill ha tillgångar tillsammans för business tronföljd.

Grundarna för hans förmögenhet. Stiftelsen kommer att vara används endast schablonbelopp till Schenkunssteuer och så tillgångar inte är berövas genom arv företaget som innehas av stiftelsen.