Vad är bättre: hög tillväxt och höga p/e ratio eller måttlig tillväxt och låga ggr?

Fråga:

Frågan uppstår när ett investeringsbeslut om mellan Biotechwerten "Celgene" och "Gilead vetenskap". Celgene är växer snabbt har men en hög ggr och Gilead växer bara mer måttlig har men bara ett p/e 9, plus en utdelning.


Svar:

Hög tillväxt... eller måttlig tillväxt...

Vad växer där, till exempel antal anställda, vinster, försäljning, aktiekursen eller? Något mer bör du be :-)