Vad är befolkningen av Turkmenistans capitol Asjchabad?

909 000 (2009)