Vad är betalningsvillkor L C eller PDC eller CDC?

Vad är betalningsvillkor L C eller PDC eller CDC?

LC - remburs
PDC - inlägget daterat check
CDC - nuvarande daterat check