Vad är BNP i Niger i 2oo7?

Jordbruk - 39% industri - 17% tjänster - 44%

 • Relaterade Frågor

 • Vad är BNP?

 • Vad är BNP per capita för japan?

 • Vad är BNP Tuvalu?

 • Vad är klimatet i Niger?

 • Vad är BNP of Scandinavia?

 • Vad är BNP BNP i Östeuropa?

 • Vad är BNP per capita i us dollar i Ryssland?

 • Vad är BNP Per Capita?

 • Vad är BNP Kina?

 • Vad är BNP i Texas?

 • Vad är BNP i Kalifornien?

 • Vad är BNP i Turkiet?

 • Vad är BNP för Nederländerna?

 • Vad är BNP Lichtenstein?

 • Vad är BNP i Ryssland 1914?

 • Vad var BNP i 1930-talet?

 • Vad är BNP för USA?

 • Vad är BNP per capita för Kanada?

 • Vad var BNP i Kambodja år 2000?