Vad är Borsches reagens?

Det är 2,4-dinitrofenylhydrazinet med formeln C6H6N4O4 eller C6H3 (NO2) 2NHNH2.

Jag antar att formeln av Borch reagens är NaBH3CN.