Vad är bredden på en enskild järnväg spår järnväg?

Järnväg spårvidd är avståndet mellan de inre sidorna av två parallella skenor som utgör ett järnvägsspår. Sextio procent av världens järnvägar använda en mätare för 4 ft 8½ i (1,435 mm), som är känd som standard eller internationella mätaren. Mätare bredare än normal spårvidd kallas broad gauge, de mindre kallas smalspåriga. Vissa sträckor av spåret är dubbla mätare med tre (eller ibland fyra) parallella skenor i stället för de vanliga två, att tillåta tåg av två olika mätare till samma sökväg.