Vad är buller inuti din timing cover?

Motorn tappets