Vad är byggnormer för Roseville CA?

http://www.Roseville.ca.us/PW/building_inspection/plan_check.asp