Vad är CAPTCHA?

En CAPTCHA är en typ av anrop och svar test används i computing för att bestämma att användaren inte drivs av en dator. Processen innebär att en dator (server) där en användaren att fylla i ett enkelt test som datorn ska kunna generera och klass. Eftersom andra datorer inte går att lösa CAPTCHA, antas alla användare att ange en korrekt lösning vara mänsklig. En vanlig typ av CAPTCHA kräver att användaren skriva bokstäver av en förvrängd bild, ibland med tillägg av en dold sekvens av bokstäver eller siffror som visas på skärmen.

Den vanligaste CAPTCHA enheten är presentera en bild av märker något snedvriden så en optisk läsare inte kan göra dem, men det mänskliga sinnet kan fortfarande. Människan känner igen varje bokstav och typer det i i angiven ordning för att bevisa att han faktiskt är mänskliga.